Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) firmy Unisoft Sp. z o.o. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Wałczu.

Termin składania ofert: 30.12.2020 r. godzina 1200.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, pokój nr 5.

Termin otwarcia ofert: 30.12.2020 r. godzina 1215.

Pełna treść ogłoszenia

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679