POBIERANIE DRUKÓW

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
UMOWA o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
WYCOFANIE AKCEPTACJI PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR
AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679