POBIERANIE DRUKÓW

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
UMOWA o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu w dniu 07.10.2022 będzie czynny do godziny 1300.