POBIERANIE DRUKÓW

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
UMOWA o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
WYCOFANIE AKCEPTACJI PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR
AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2023 r. zostaje udostępniona naszym klientom możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W tym celu należy:

- zapoznać się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej (e-Faktur), znajdującego się w zakładce: Prawo,

- pobrać i wypełnić formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, znajdujący się w zakładce: Druki,

- przekazać nam prawidłowo wypełniony formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.