Ochrona osób i mienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu DT-5/2024 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz świadczenie usług.” obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu

Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu

Termin składania ofert: 20.03.2024 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1.

Termin otwarcia ofert: 20.03.2024 r. godzina 1015.


Protokół z otwarcia ofert

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679