Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu 1/2024 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. Poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie kraty zgrzebłowej i prasospłuczki skratek do budynku kratowni na Oczyszczalni Ścieków w Wałczu
Protokół z otwarcia ofert

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679