JAKOŚĆ WODY

GRUDZIEŃ 2023

Twardość wody dla miasta Wałcz, listopad, grudzień 2023 r.

Sposób przeliczania jednostek twardości wody:

Oznaczenia twardości ogólnej

Stopień amerykański – mgCaCO3/l lub ppm

Stopień niemiecki – 0dH

Stopień angielski – °e

Stopień francuski – °fH

milimol – mmol

milival – mval

Wartości współczynników przeliczeniowych:

Przykład obliczeń:

Twardość wody = 291 mg/l CaCO3:

w stopniach niemieckich = 291/17,8=16,35

w stopniach angielskich = 291/14,3=20,35

w stopniach francuskich = 291/10 = 29,1

w milimolach = 291/100 = 2,91

w milivalach = 291/50 = 5,82

Skala twardości wody:

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679