Informacja

W imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu informuję, iż na terenie miast Wałcz obowiązuje taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzona przez Radę Miasta Wałcz na podstawie...
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679