O FIRMIE

Do 1901 roku mieszkańcy miasta czerpali wodę z jezior i trzech studni z których jedna znajdowała się koło szpitala a druga koło sądu. Kiedy w 1898 roku okazało się, że woda ta szkodzi zdrowiu zawiązano kontrakt z inżynierem Schvenem z Bochum – nie tylko na założenie wodociągów miejskich, ale również na ich użytkowanie przez okres 50 lat.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu

ADRES:

Plac Polski 1
78-600 Wałcz

TELEFON:

67 25 82 478

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

 10.00 – 12.00

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2023 r. zostaje udostępniona naszym klientom możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W tym celu należy:

- zapoznać się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej (e-Faktur), znajdującego się w zakładce: Prawo,

- pobrać i wypełnić formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, znajdujący się w zakładce: Druki,

- przekazać nam prawidłowo wypełniony formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.