Zaprojektowanie i wykonanie instalacji dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 470 kWp na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu nr 3/TZ/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu....
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679