UREGULOWANIA PRAWNE

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity)
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

UCHWAŁA NR VIII/XIV/134/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wałcz

UCHWAŁA NR VIII/XLIII/370/21 RADY MIASTA z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wałcz

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 
REGULAMIN WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (e-Faktura)
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJIURZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679