Tradycyjnie przed okresem zimowym, który wiąże się z licznymi awariami systemów wodnych i kanalizacyjnych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu przypomina o obowiązku zabezpieczenia pomieszczenia wodomierzowego oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia wodomierzowego, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych należy:

  • w czasie mrozów szczelnie zamknąć drzwi i okna w piwnicach;
  • utrzymywać dodatnią temperaturę w pomieszczeniach wodomierzowych (temperatura nie powinna być niższa niż 4 stopnie C);
  • przyrządy i instalacje wodociągowe oraz pomieszczenia wodomierzowe, szczególnie narażone na działanie mrozu, osłonić odpowiednimi materiałami izolacyjnymi (maty słomiane, wata szklana);
  • studzienki wodomierzowe utrzymywać we wzorowym porządku i ocieplić pokrywy włazowe;
  • odciąć dopływ wody do pomieszczeń nie zamieszkałych.

Ważne jest także zabezpieczenie instalacji w domkach letniskowych i ogrodowych!

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2023 r. zostaje udostępniona naszym klientom możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W tym celu należy:

- zapoznać się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej (e-Faktur), znajdującego się w zakładce: Prawo,

- pobrać i wypełnić formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, znajdujący się w zakładce: Druki,

- przekazać nam prawidłowo wypełniony formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.