Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu DT-1/2020 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Przedmiotem zamówienia jest Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu.

Termin składania ofert: 06.03.2020 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”.

Termin otwarcia ofert: 06.03.2020 r. godzina 1015.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679