Komunikat w sprawie funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 stycznia 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, informuję, iż od 31 stycznia 2022 roku ogranicza się do niezbędnego minimum możliwość osobistego załatwiania spraw.
Na ścianie zewnętrznej budynku głównego „A” została zawieszona skrzynka, do której można składać dokumenty/ pisma/ wnioski.

  • Pilne sprawy w BOK będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 258 24 78 wew. 27, 28 lub 29).
  • Pilne sprawy związane z Wydziałem Techniczno – Eksploatacyjnym będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 258 24 78 wew. 23).
  • Pilne sprawy w Dziale Finansowo – Księgowym będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 258 24 78 wew. 25 lub 26).
  • Nniezbędne wnioski są do pobrania ze strony internetowej https://zwikwalcz.pl/ w zakładce DRUKI.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość składania dokumentów poprzez platformę eBOK, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Wszelkie wnioski i pytania można kierować na adres poczty elektronicznej https://zwikwalcz.pl/ lub telefonicznie pod nr 67 258 24 78.
Jednocześnie informuję, iż począwszy od 31 stycznia br. Kasa ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu będzie nieczynna do odwołania.
Wpłat można dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
SBL Złotów O/Mirosławiec
79 8941 1032 0095 8936 2000 0010
lub bez dodatkowych opłat w placówkach banku:
1. Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie – Oddział w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 2, 78-600 Wałcz
2. Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Filia w Wałczu aleja Tysiąclecia 9, 78-600 Wałcz

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679