Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Wałczu przy ul. Generała Władysława Andersa.

1. Przedmiot przetargu

Prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr 5163/2 o powierzchni 0.0431 ha, która jest niezabudowana. Dla nieruchomości prowadzona jest księga KO1W/00010451/3.

Dodatkowe informacje:

a) nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, ani nie są w stosunku do niej kierowane żadne roszczenia.

b) działka ma kształt zbliżony do regularnego,

c) nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej,

d) teren lokalizacji nieruchomości jest częściowo wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej (sieć ciepłownicza, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa),

e) nieruchomość jest nieuporządkowana.

Pełna treść ogłoszenia

 

 

 

 

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679