Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składani ofert w postępowaniu Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu
Termin składania ofert: 16.11.2018 r. godzina 1000
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1.
Termin otwarcia ofert: 16.11.2018 r. godzina 1015

Pełna treść ogłoszenia

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679