Rada nadzorcza ZWiK Sp.z o.o. Wałcz zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego ZWiK Sp. z o.o. Wałcz za 2023 i 2024 r.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023
     i 2024 r. oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania zgodnie
     z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
  2. Pełna treść ogłoszenia
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679