Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu 1/TK/2023 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r Poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych  osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05 metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków w Wałczu.

Wspólny słownik Zamówień:

  • 90513600-2 – usługi usuwania osadów,
  • 90513700-3 – usługi transportu osadów,
  • 90513800-4 – usługi obróbki osadów.

 

Termin składania ofert: 21.12.2023 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”.

Termin otwarcia ofert: 21.12.2023 r. godzina 1015.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679