Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu 1/TK/2021 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego, z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r Poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych  osadów ściekowych  o kodzie 19 08 05, metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków w Wałczu.

Kody CPV

  • 90513600-2 usługi usuwania osadów
  • 90513700-3 usługi transportu osadów
  • 90513800-4 usługi obróbki osadów

Termin składania ofert: 26.01.2022 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”. Termin otwarcia ofert: 26.01.2022 r. godzina 1015.

Pełna treść ogłoszenia
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679