Tradycyjnie przed okresem zimowym, który wiąże się z licznymi awariami systemów wodnych i kanalizacyjnych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu przypomina o obowiązku zabezpieczenia pomieszczenia wodomierzowego oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia wodomierzowego, przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych należy:

  • w czasie mrozów szczelnie zamknąć drzwi i okna w piwnicach;
  • utrzymywać dodatnią temperaturę w pomieszczeniach wodomierzowych (temperatura nie powinna być niższa niż 4 stopnie C);
  • przyrządy i instalacje wodociągowe oraz pomieszczenia wodomierzowe, szczególnie narażone na działanie mrozu, osłonić odpowiednimi materiałami izolacyjnymi (maty słomiane, wata szklana);
  • studzienki wodomierzowe utrzymywać we wzorowym porządku i ocieplić pokrywy włazowe;
  • odciąć dopływ wody do pomieszczeń nie zamieszkałych.

Ważne jest także zabezpieczenie instalacji w domkach letniskowych i ogrodowych!

 

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679