Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu 2/TK/2019 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego,
z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2013r Poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Wałczu.

Termin składania ofert: 16.12.2019 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”.

Termin otwarcia ofert: 16.12.2019 r. godzina 1015.

SIWZ dostępny jest na stronie www.bip.zwikwalcz.pl

Pełna treść ogłoszenia

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679