W związku z wpłynięciem dodatkowych zapytań ze strony oferentów, zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu „Ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu” do 23.12.2019 godz. 12:00.

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679