Rada Nadzorcza  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu w dniu 26.10.2017 roku wybrała ofertę –

Kancelaria Biegłego Rewidenta  Iwona Shewring Nowa Brda,  Przechlewo

 

na badanie sprawozdania finansowego  Zakładu Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu za rok 2017 i 2018.

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2023 r. zostaje udostępniona naszym klientom możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W tym celu należy:

- zapoznać się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej (e-Faktur), znajdującego się w zakładce: Prawo,

- pobrać i wypełnić formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, znajdujący się w zakładce: Druki,

- przekazać nam prawidłowo wypełniony formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.