Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Wałczu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Wałczu

http://www.bip.zwikwalcz.pl/index.php?option=com_govarticle&view=article&id=60:postepowanie-kwalifikacyjne-na-stanowisko-prezesa&catid=12&Itemid=126

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Szanowni Państwo.

Informujemy, że z dniem 15 lutego 2023 r. zostaje udostępniona naszym klientom możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

W tym celu należy:

- zapoznać się z treścią Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w postaci elektronicznej (e-Faktur), znajdującego się w zakładce: Prawo,

- pobrać i wypełnić formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, znajdujący się w zakładce: Druki,

- przekazać nam prawidłowo wypełniony formularz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej.