Informujemy, że z dniem  27. lipca 2020 r. przy skwerze im. Wiesława Kaszewskiego  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu rozpocznie prace mające na celu wydzielenie z całości systemu kanalizacji deszczowej, odrębnej zlewni, obejmującej część ul. Kilińszczaków, Kościuszki oraz osiedla Kościuszki. Wybudowany zostanie nowy wylot kanalizacji deszczowej do jeziora Zamkowego wraz z układem podczyszczania. Prace związane z budową nowej infrastruktury deszczowej umożliwią odciążenie nadmiernie wykorzystywanej kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Tysiąclecia.

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679