Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składani ofert w postępowaniu 1/TZ/DT/2018 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r Poz. 907 z późniejszymi zmianami).
Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa fabrycznie nowej koparko–ładowarki rok produkcji – 2017 lub 2018.
Termin składania ofert: 06.04.2018 r. godzina 1000
Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”.
Termin otwarcia ofert: 06.04.2018 r. godzina 1015

Pełna treść ogłoszenia

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679