Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/bcenter/functions.php on line 5841

UREGULOWANIA PRAWNE

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity)
USTAWA z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

UCHWAŁA NR VIII/XIV/134/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wałcz

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Obsługa klientów w ZWiK – działania prewencyjne
W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że Dział Obsługi Klienta oraz Kasa będą nieczynne od dnia 12.10.2020 r. do odwołania.
Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibie Spółki.

Zachęcamy do kontaktu:
• telefonicznie: 67 258 24 78 codziennie od 7.00 do 15.00
• listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, 78-600 Wałcz.
• poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: zwik@zwikwalcz.pl
• poprzez fax: 67 258 24 79
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.