Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/bcenter/functions.php on line 5841

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu 2/TK/2019 prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego,
z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2013r Poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem zamówienia jest załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Wałczu.

Termin składania ofert: 16.12.2019 r. godzina 1000.

Miejsce otwarcia ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, sala konferencyjna budynek „B”.

Termin otwarcia ofert: 16.12.2019 r. godzina 1015.

SIWZ dostępny jest na stronie www.bip.zwikwalcz.pl

Pełna treść ogłoszenia

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Obsługa klientów w ZWiK – działania prewencyjne
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że Dział Obsługi Klienta oraz Kasa od dnia 13.03.2020r. będzie nieczynny do odwołania.
Nie będzie również możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibie Spółki.
W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że Dział Obsługi Klienta oraz Kasa będą nieczynne od dnia 13.03.2020 r. do odwołania.
Zachęcamy do kontaktu:
• telefonicznie: 67 258 24 78 codziennie od 7.00 do 15.00
• listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, 78-600 Wałcz.
• poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: zwik@zwikwalcz.pl
• poprzez fax: 67 258 24 79
Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.