Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/bcenter/functions.php on line 5841

CENNIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że na podstawie Decyzji BD.RET.070.5.2018.AB z dnia 25.05.2018 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (ogłoszona 22.06.2018 r.) od dnia 30.06.2018 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bydgoszczy-taryfy/bd-ret-070-5-2018-ab.html

Ponadto:

Ceny za przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku):

  1. nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych – 8,58 zł
  2. nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych – 8,86 zł

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.

 

Ceny pozostałych usług będą ustalane indywidualnie, zależnie od zastosowanego sprzętu, trudności prac i zastosowanych materiałów.

 

CENNIK

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZWiK Wałcz

Ponadto:

Ceny za przyjęcie 1 m3 nieczystośœci ciekłych do stacji zlewnej (obowiązują od 1 kwietnia 2014 roku):

a) nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych – 8,58 zł,
b) nieczystości ciekłe od pozostałych odbiorców – 8,86 zł.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

Ceny pozostałych usług będą ustalane indywidualnie, zależnie od zastosowanego sprzętu, trudności prac i zastosowanych materiałów.

CENNIK DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że na podstawie Decyzji BD.RET.070.5.2018.AB z dnia 25.05.2018 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (ogłoszona 22.06.2018 r.) od dnia 30.06.2018 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bydgoszczy-taryfy/bd-ret-070-5-2018-ab.html

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Tab 2 Ceny i stawki opłat
Grupa taryfowa w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3]
netto brutto netto brutto netto brutto
W1 5,24 5,66 5,36 5,79 5,46 5,90
W2 5,27 5,69 5,39 5,82 5,49 5,93
W3 5,29 5,71 5,41 5,84 5,51 5,95

TARYFY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ obowiązujące od 30.06.2018

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Informujemy, że od dnia 07.06.2021 r. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.

Na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.