24.3.2016

Inicjatywa konkursu „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” wyszła od redakcji miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Założeniem organizatora było, aby informacja o konkursie trafiła do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów) i by to od tych instytucji napłynęły nominacje. Inicjatywa zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw wod-kan. By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2015 WOD-KAN” należało nadesłać zgłoszenie inwestycji realizowanej przez przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółkę wodno-ściekową, która zakończyła się najpóźniej w 2015 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych. W Bydgoszczy, w siedzibie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, 24 marca 2016 r. zebrała się kapituła konkursowa, by ocenić nadesłane zgłoszenia. W wyniku tych prac, kapituła zgodnie podjęła decyzję, by do tytułu „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” nominowanych zostało 18 zgłoszonych projektów. Wśród nich znajduje się wałecki projekt pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza”. W kolejnym etapie głosować mogą wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych do 25 kwietnia 2016 r.]

Przyznanie tytułu laureatom konkursu nastąpi podczas Galii Kongresu ENVICON Water (10 maja 2016 r.), towarzyszącego XXIV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2016” w Bydgoszczy.

?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679