CENNIK do 28.06.2023 r. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że na podstawie Decyzji BD.RZT.70.60.2021 z dnia 09.06.2021 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (ogłoszona 05.07.2021 r.) od dnia 13.07.2021 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/1031359/decyzja70-60-walcz-pdf.html

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Tab 2 Ceny i stawki opłat
Grupa taryfowa w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3]
netto brutto netto brutto netto brutto
W1 5,23 5,65 5,25 5,67 5,26 5,68
W2 5,28 5,70 5,30 5,72 5,31 5,73
W3 5,31 5,73 5,33 5,76 5,35 5,78

 


Ponadto:

Ceny za przyjęcie 1 m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej:

  1. nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych, obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku – 8,58 zł
  2. nieczystości ciekłe z przedsiębiorstw, obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku- 8,86 zł
  3. nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku- 12,03 zł

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.

Ceny pozostałych usług będą ustalane indywidualnie, zależnie od zastosowanego sprzętu, trudności prac i zastosowanych materiałów.

 

CENNIK

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZWiK Wałcz
Ponadto: Ceny za przyjęcie 1 m3 nieczystośœci ciekłych do stacji zlewnej (obowiązują od 1 kwietnia 2014 roku): a) nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych – 8,58 zł, b) nieczystości ciekłe od pozostałych odbiorców – 8,86 zł. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Ceny pozostałych usług będą ustalane indywidualnie, zależnie od zastosowanego sprzętu, trudności prac i zastosowanych materiałów.
CENNIK DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że na podstawie Decyzji BD.RET.070.5.2018.AB z dnia 25.05.2018 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (ogłoszona 22.06.2018 r.) od dnia 30.06.2018 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bydgoszczy-taryfy/bd-ret-070-5-2018-ab.html

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
Tab 2 Ceny i stawki opłat
Grupa taryfowa w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3] Cena [w zł/m3]
netto brutto netto brutto netto brutto
W1 5,23 5,65 5,25 5,67 5,26 5,68
W2 5,28 5,70 5,30 5,72 5,31 5,73
W3 5,31 5,73 5,33 5,76 5,35 5,78

TARYFY NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ obowiązujące od 30.06.2018
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679