Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/bcenter/functions.php on line 5841

POBIERANIE DRUKÓW

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza
Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o zmianę danych zawartych w umowie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
?
Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne
(czynne całą dobę)
tel. 994
(bez numeru kierunkowego - połączenie bezpłatne)
lub 784 038 679

Informujemy, że od dnia 07.06.2021 r. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.

Na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki.